§

JUDr. Miroslav Vala

advokát

Obchodní právo

 • zakládání, správa a likvidace obchodních společností
 • vyhotovování společenských smluv a zakladatelských listin a jejich změny
 • vyhotovování návrhů na zápis do obchodního rejstříku
 • vyhotovování smluv dle obchodního zákoníku - kupních, komisionářských, mandátních, o dílo atd.
 • právní zastupování před soudy všech stupňů, vyhotovování žalob, návrhů na vydání platebních rozkazů, směnečných platebních rozkazů, návrhy exekucí
 • konkursní návrhy, návrhy na vyrovnání, atd.
 • právo směnečné a šekové

Občanské právo

 • zastupování před soudy všech stupňů
 • vyhotovování smluv darovacích, kupních, vypořádání podílového spoluvlastnictví, apod.
 • převody nemovitostí
 • rozvodová řízení a vypořádání společného jmění manželů
 • náhrady škod

Trestní právo

 • obhajoba v trestním řízení
 • zastupování poškozených v trestním řízení

Pracovní právo

 • vyhotovování listin o vzniku, změně a zániku pracovního poměru
 • náhrady škod
 • zastupování v pracovně právních sporech

Správní právo

 • zastupování ve správním řízení včetně řízení přestupkového se zaměřením na přestupky v silniční dopravě

Kontaktní informace

JUDr. Miroslav Vala
advokát
Jesenická 5
792 01 Bruntál

IČ: 12672092
Tel: 554 715 397
Mobil: 777 604 640
E-mail: miroslav.vala@email.cz